INWENTARYZACJA GRUDZIĄDZ – 1/2 stycznia – noc z poniedziałku