Opiekunka do Pani- Augsburg- Niemcy. Zlecenie od 6 stycznai