Do 500 000 tys. bez zabezpieczenia, bez zdolności, z opóźnie