Transport Osób i Paczek Niemcy, Holandia, Belgia, Polska.