Zabezpieczenie krańca regału, ochrona narożna regałowa