Zabezpieczenie ramp przeładunkowych, bezpieczeństwo ładunku