Ochrona ścian, urządzeń, regałów, tworzenie ciągów komunikac