Skuteczne zatrzymywanie pojazdów, kół oraz wideł wózka