Zabezpieczenie przed uderzeniami wózka widłowego, odbój