jedynym kredytowej, aby ponownie uruchomić operacje