Komfortowy i elegancki narożnik JUPITER, skóra 100%