OPIEKUNKA / OPIEKUN OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH nr 156