Wyjątkowa cena za zarejestrowaną w Sądzie Sp. z o.o. – jedyn