psychrometr aspiracyjny Służy do dokładnych pomiarów wilgo