Czyszczenie magazynów! Płyty bitumiczne, gąsiory, kosze