Kierowca C+E = Zastępstwo lub Zlecenia lub Stała współpraca