KONS/TERM - Konstruktor - Termodynamika, Mechanika Płynów