Betoniarz - Niemcy 11,25 Euro +24 Euro diety dziennie