Praktyka lub wolontariat podczas kolonii letniej w Beskidzie