Gwarancja Oferta pożyczki @ 3% w skali rocznej stosuje teraz