Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową wraz z budynkami