Mam kapitał, który zostanie wykorzystany do udzielania pożyc