Przewód spiralny zasilania głównego windy na naczepie