Ochrona Zarządu-Kompensata Zobowiązań/Ochrona 299 K.s.h.