Dyrektor banku załatwi kredyt bez udokumentowanego dochodu