Hostessa - osoba pełniąca funkcję witania klientów Poznań