Technik administracji z przepisami RODO w Nova CE!