KUPIE STARE DOKUMENTY,ZDJĘCIA,LEGITYMACJE WOJSKOWE I INNE