ELEKTROMECHANIK w dziale utrzymania ruchu (produkcja opakowa