TECHNIK WETERYNARII Z ZARZĄDZANIEM KLINIKĄ WETERYNARYJNĄ