Opiekun medyczny z org. z fiz. i reh. sportową w Nova CE!