Wyłącznik różnicowoprądowy 25A ; 500mA, typ A ; 4p Legrand