Wyłącznik różnicowoprądowy 63A ;300mA ; typ AC ; 4p Legrand