Wyłącznik różnicowoprądowy Typ A ; 25A ; 300mA ; Legrand