Wyłącznik różnicowoprądowy Typ AC 80A ; 30mA ; Legrand