KOORDYNATOR REGIONALNY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Katowice