Szkolenie z zakresu ochrony środowiska, sprawozdawczość