Pracownik gospodarczy, z orzeczeniem - TEOLIN, k. Łodzi