Komisjoner Halle (komisjonowanie markowej odzieży)