Lektor języka niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego