Lektorzy języka: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego