Darmowy portal ogłoszeniowy !

Klauzula Informacyjna

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Be First z siedzibą w Jaworznie wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod numerem: 6321987616 (43-600 Jaworzno, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80. (dalej „Ogloszeneo”, „witryna” albo „Firma”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://ogloszeneo.pl.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • zawarcia i wykonania umowy - przez okres poprzedzający zawarcieumowy, przez okres wykonywania umowy oraz w okresie po wykonywaniu umowy, jeśli zostały wyrażone zgody (podstawa prawdna Art. 6 ust. 1 a) i 1 b) Rozporządzeniia - zawarcie i wykonanie umowy)
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług związanych z korzystaniem z oferowanych przez nas produktów i usług jeśli zostały wyrażone zgody. Mamy tu na myśli także automatyczne dopasowanie treści komunikatow marketingowych do Państwa preferencji i potrzeb - tak zwane profilowanie ( podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego
 • monitorowania jakości obsługi klienta - przez czas trwania umowy (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy)
 • archiwizacja w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa)
 • weryfikacja płatności za zamówione produkty i usługi oraz w celu ewentualnych zwrotów środkówpieniężnych (podstawa prawna Art. 6 ust. 1b) Rozporządzenia - zawarcie i wykonanie umowy)
 • tworzenie analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnetrzne - przez okres niedłuższy niż ten wskazany w punkcie d) (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej


Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia
 • Prawo do sprostowania danych. Dodatkowo masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Możesz również prawo zażądac, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe
 • Prawo do usunięcia danych (zwanego również "prawem do bycia zapomnianym"). Możesz dodatkowo zażądać abyśmy niezwłocznie usuneli Twoje dane osobowe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej przesłaki:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów do których zostały zebrane lub są przetwarzane.
  • Sprzeciwiłeś się abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania
  • Przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem
  • W przypadku nałożonego na nas prawnie obowiązku skasowania Twoich danych. W takim przypadku możemy Ci odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym powołująć się na art.17 ust.3 Rozporządzenia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, Masz prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach
  • W przypadku gdybyś kwestionował prawdiłowość przetwarzania Twoich danych
  • W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się abyśmy je usunęli , żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania
  • Jeżeli nie będziemy już potrzebować Twoich daych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń
  • W przypadku jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowy. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowym, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust.2 Rozporządzenia
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu. Posiadasz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia. Nie możesz skorzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim przypadku, przysługuję Ci prawo do wycofania zgody.
  W pozostałcyh przypadkach po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuację w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Wspomniane podstawy muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 • Prawo do przeniesienia danych - masz prawo otrzymywać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przetwarzania Twoich danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
  Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.


Czy przysługuję mi prawo do wniesienia skargi?

Jeżęli uważasz sposób w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzrędu Ochrony Danych Osobowych


Kto jest przewidywanymi odbiorcami moich danych osobwych oraz czy są nimi inni Administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu?

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską - w przypadku chęci posiadania faktury papierowej
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki instytucje płatnicze) - w przypadku opłacenia usług płatnych przy pomocy płatności internetowej
 • Podmioty nabywajace wierzytelności i podmioty windykacyjne - w przypadku nieopłacenia przez Ciebie naszych faktur/rachunktów które zostały uzgodnione za pomocą poczty elektronicznej
 • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.


Czy podanie moich danych osobowych jest wymagane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym za wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu stanowi warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowyNie posiadam konta w serwisie oraz nie dodałem ogłoszenia, nie uzupełniłem formularza kontaktowego jak również nie wysłałem wiadomości do ogłoszeniodawcy w tym nie wysłałem CV jakie moje dane przetwarzacie?

 • Adres IP Twojego komputera


Założyłem konto w serwisie jakie dane przetwarzacie?

 • login
 • adres IP
 • adres email
 • zaszyfrowane hasło


Dodałem ogłoszenie w serwisie jakie dane przetwarzacie?

 • adres IP
 • adres email
 • treść ogłoszenia
 • w przypadku dodania zdjęcia również zdjęcie


Wysłałem wiadomość w serwisie w związku z tym jakie dane przetwarzacie?

 • adres IP
 • adres email
 • treść wiadomości


Wysłałem CV do ogłoszeniodawcy w związku z tym jakie dane przetwarzacie?

 • nie przetwarzamy tych danych, CV zostaje wysłane do ogłoszeniodawcy w związku z czym on jest administratorem Twoich danych